Loading Flash movie...

BETONIARNIA


 

Realizując podstawowy cel prowadzonej działalności z nastawieniem na jakość na najwyższym poziomie, uruchomiliśmy nowy w pełni zautomatyzowany węzeł betoniarski. Komputerowy system sterowania węzłem pozwala na osiąganie wydajności około 60 m3/h betonu.

 

Betoniarnię wyposażono dodatkowo w potrójny układ dozowania dodatków chemicznych, który pozwala na zastosowanie odpowiednich domieszek do betonu. Węzeł posiada również wskaźniki wilgotności pisaku przez co automatycznie koryguje zawartość wody w mieszance.

Produkujemy beton towarowy i drogowy.

 

JAKOŚĆ

Nie tylko wyposażenie węzła betoniarskiego gwarantuje jakość betonu. Szczególny nacisk kładziemy na jakość dostarczanych surowców. Współpracujemy z dostawcami o sprawdzonej renomie.

Produkujemy betony według receptur sporządzonych przez zewnętrzne laboratorium w oparciu o obowiązujące normy:
Beton towarowy:

  • PN-88/B-06250 Beton zwykły

Beton drogowy:

  • PN-S-96012 – Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
  • PNS-S-96013 – podbudowa z chudego betonu.

Laboratorium prowadzi nadzór nad tokiem produkcyjnym betoniarni, a także bada wytrzymałość betonów.

 

OFERTA

Produkujemy betony recepturowe o odpowiedniej klasie wytrzymałości i konsystencji:

 

TOWAROWE:
B7,5 B10, B15, B20, B25, B30 – konsystencja pół ciekła

 

DROGOWE:
grunt stabilizowany cementem RM 1,5-2,5 MPa, RM 2,5-5 MPa
chudy beton RM 6-9 MPa
B7,5, B10, B15 – konsystencja wilgotna

Dla polepszenia właściwości betonu stosujemy odpowiednie domieszki chemiczne:

  • redukując ilość wody
  • uplastyczniające, upłynniające
  • przyśpieszające lub opóźniające wiązanie
  • zwiększające wodoszczelność.

Beton transportowany jest wywrotkami lub pompo gruszką w zależności od konsystencji.

Istnieje możliwość podania betonu pompą (24m) za dodatkową opłatą.

 

PRODUKUJEMY BLOCZKI BETONOWE M6 (38x25x12)