Loading Flash movie...

O FIRMIE

 

Jesteśmy firmą budowlaną działającą na rynku od 1989r.       

 

Posiadamy doświadczenie, sprzęt, umiejętności organizacyjne oraz wymagane uprawnienia i kwalifikacje do realizacji szerokiej gamy obiektów budowlanych.  

 

Specjalizujemy sie w:

- budownictwie mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym pod klucz

- budownictwie przemysłowym

- remontach

- budownictwie drogowym  

Jesteśmy również producentem BETONU i BLOCZKÓW BETONOWYCH. Uruchomiliśmy we wrześniu 2008 roku nowy, w pełni zautomatyzowany węzeł betoniarski o wydajności około 60 m3/h. Możemy na węźle wyprodukować betony towarowe i drogowe o określonej wytrzymałości i według zapotrzebowania klientów.  

 

Wykonujemy usługi wyspecjalizowanym sprzętem budowlanym niezbędnym przy realizacji robót drogowych oraz transporcie materiałów.  

 

Celem prowadzonej działalności jest ciągły rozwój, aby jakość świadczonych usług była na najwyższym poziomie. Inwestowanie w kapitał ludzki i nowoczesny park maszynowy pozwala osiągnąć zamierzone cele.

 

Firma w 2011 r. realizowała inwestycję finansowaną ze środków Unii Europejskiej  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP.

Zakupiliśmy w ten sposób maszyny niezbędne do rozszerzenia usług o prace drogowe z zakresu układania mas bitumicznych. Wybudowaliśmy też halę produkcyjną z garażami pozwalającą na przechowywanie zakupionych maszyn oraz produkcję bloczka betonowego w okresie zimowym bez uszczerbku na jakości produktu oraz innych materiałów niezbędnych do produkcji.

W 2020 r. firma otrzymała dofinansowanie na zakup koparki w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20174-2020

tablica